Co to jest pasieka?

Pasieka to w pszczelarstwie teren z ustawionymi ulami. Jako pasiekę określa się też wszystkie ule danego właściciela – pszczelarza, wraz z jego budowlami i urządzeniami pasiecznymi, ułatwiającymi pracę w pasiece.

Zdjęcia z pasieki Gospodarstwo Pasieczne “Kaszubskie Miody”. Na zdjęciach Pasieka w lesie w Borach Tucholskich oraz pszczelarz przy pracy.