Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô)

Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym też jako język kaszubski. Kaszuby są uznawane za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski – z tego względu często określane są mianem “Szwajcarii Kaszubskiej”. Największe bogactwo Kaszub stanowią lasy oraz liczne jeziora.

Zapraszamy do galerii z Kaszub