Jaką rolę spełnia matka w rodzinie pszczelej?

Matka rodziny pszczelej żyje ok trzech lat, zdarza się jednak, że żyje pięć lat i dłużej. Nie wykonuje ona żadnych prac w ulu, nie zbiera też pożytków. Jest pozbawiona gruczołów woskowych i koszyczków na trzeciej parze nóg do gromadzenia pyłku kwiatowego.  Jej narządy gębowe są słabo rozwinięte, co uniemożliwia zbieranie nektaru z kwiatów. Żądło matki ma inną budowę niż robotnicy oraz używa go jedynie w walce z innymi matkami.

W odwłoku matki rodziny pszczelej są silnie rozwiniętej jajniki, które składają się z wielu rurek jajowych, a w nich powstają wielkie ilości jajeczek. W odpowiednich warunkach młoda matka w ciągu doby składa od 1500 do 2000 jajeczek, matka wyjątkowo plenna do 3000 jajeczek.

Rola matki w pszczelej rodzinie polega na ciągłości rozwoju rodziny poprzez wydawanie potomstwa w postaci jaj. Obfitość czerwienia matki zależy od:

– dziedzicznej plenności,

– swoistych właściwości rodziny, w której się rozwijała i dojrzewała,

– ilości karmicielek otaczających matkę,

– ilości karmicielek w rodzinie,

– zapasu pokarmu w rodzinie,

– przestrzeni wolej od zaczerwienienia,  aby matka nie traciła czasu na poszukiwanie pustych komórek.

Pierwszy lot orientacyjny młodej matki odbywa się pomiędzy piątym, a szóstym dniem jej życia. Lot godowy następuje dwa dni po locie orientacyjnym w pogodny i słoneczny dzień, może odbywać się kilkakrotnie.  Kopulacja matki z trutniami także odbywa się kilkakrotnie. Unasenniona matka rozpoczyna czerwienie w 3-5 dni po ostatnim locie godowym.