Miasta Powiatu Chojnickiego – Chojnice

Chojnice – miasto i gmina, w woj. pomorskim, stolica powiatu chojnickiego.  Miasto położone jest na Pomorzu Gdańskim, na pograniczu regionów: w zachodniej części Borów Tucholskich, w południowej części Kaszub oraz w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego (w tym Borów Tucholskich oraz Pojezierza Krajeńskiego), przy drodze krajowej nr 22, w odległości 120 km na południowy zachód od Gdańska.

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 21,05 km². Miasto stanowi 1,54% powierzchni powiatu chojnickiego.

Według danych z 2002 r. użytki rolne obejmują 57% powierzchni miasta, użytki leśne – 5%.

Części miasta: Dolina, Grunowo, Igły, Małe Osady, Podlesie, Zamieście.

Co warto zobaczyć- zabytki:

Bazylika pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XIV wieku. Według średniowiecznych podań wybudowana na miejscu pogańskiej świątyni Świętowita. Na wschód od kościoła plebanie (stara – XIV-wieczna i nowa – XVIII/XIX-wieczna).
Barokowe kolegium pojezuickie z kościołem pw. Zwiastowania NMP z XVIII wieku.
Średniowieczne mury miejskie okalające Stare Miasto od zachodu oraz częściowo południa i wschodu.W Bramie Człuchowskiej mieści się Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, w basztach m.in. galeria sztuki współczesnej, biblioteka i oddział Archiwum Państwowego.
Średniowieczny układ przestrzenny Starego Miasta z kamieniczkami z XVIII i XIX wieku.
Neogotycki ratusz zbudowany w 1902 roku po wyburzeniu XVI-wiecznego starego ratusza stojącego na Rynku.
Konwikt – dawny kościół i klasztor Augustianów wzniesione w latach 1786-94, obecnie siedziba Katolickiego LO im. Romualda Traugutta.
Budynek starostwa z 1892 roku w stylu eklektycznym, siedziba władz starostwa.
Spichlerze przy ul. Krótkiej, zbudowane w XVIII/XX w.
Kompleks budynków poszpitalnych w stylu eklektycznym z II połowy XIX i początku XX wieku.
Wieża ciśnień (wodna) jest to historyczny zabytek witający turystów.

Zapraszamy do odwiedzin tego pięknego miasta!