Prace pszczelarskie w sierpniu

Sierpień jest miesiącem, w którym kończą się pożytki. Jest to jeden z najważniejszych miesięcy w pasiece a także jest po początek pasiecznej jesieni. Do głównych zadań pszczelarza będzie należało prawidłowe poprowadzenie rozwoju roślin, karmienie pszczół na zimę a także walka z warrozą. By rodziny były właściwie przygotowane do zimowania trzeba im zapewnić odpowiednie warunki rozwoju takie jak prawidłowo czerwiące matki, odpowiednie zapasy miodu, dostatek pierzgi oraz odpowiednia liczba pszczół karmiących a także miejsce na plastrach dla rozwijającego się czerwiu.

Rabunki – przy niedostatkach pokarmu pszczoły często mają duże skłonności do rabunku. W ten sposób pszczoły próbują uzupełnić zapas miodu, który został im odebrany przy miodobraniu. Takie zdarzenia są nie tylko z rodzin z naszej pasieki, ale pszczoły zbieraczki bardzo intensywnie poszukują pokarmu i chętnie odwiedzą naszą pasiekę mogąc przy tym narobić wiele szkody na przykład przenosząc choroby i bakterie do ula.

By czerw rozwijał się prawidłowo potrzebna jest odpowiednia ilość zapasów pokarmowych. W gnieździe powinno znajdować się około 6 kilogramów miodu, jest to niezbędna ilość i nie powinno się nadmiernie wybierać miodu z gniazd. Sierpień jest miesiącem nieprzewidywalnym, który potrafi być miesiącem suszy, dlatego pszczoły nie zawsze będą miały dostęp do świeżego nektaru. By wychować czerw będzie potrzebny nie tylko miód, ale także zapasy pierzgi i świeżego pyłku. Brak zapasów pierzgi a także słaby dostęp do świeżego pyłku może doprowadzić do tego, że czerw w rodzinie się zmniejsza. W gnieździe, muszą być przynajmniej dwie ramki z pierzgą wypełnione w 1/3. Warto jednak sprawdzić w jaki sposób plastry są ulokowane w ulach. Przy przeglądach uli można spróbować wyrównać stan pierzgi przenosząc plastry z rodziny, w której jest duży zapas pierzgi do rodziny w pierzgę ubogą. Mimo wszystko uzupełnienie niedoborów nie gwarantuje odpowiedniego pokarmu dla czerwiu. Jeśli pszczół będzie mniej niż 2-2,5 kilograma to zimowla może być niekorzystna a wiosenny rozwój słaby.

miód
Polski miód z kaszub

Podkarmianie pszczół na zimę możemy rozpocząć w połowie sierpnia, jeśli nie planujemy wykorzystywać późnych pożytków. Pokarm musi być przygotowany z wysokiej jakości składników. Powinniśmy zadbać by źródło wody było bezpieczne a najlepiej doprowadzić je do wrzenia. Syrop nie powinien być przygotowany zbyt rzadki, gdyż pszczoły muszą go osuszyć do 80% suchej masy. Samo karmienie powinno być rozpoczęte dużymi dawkami by trwało jak najkrócej, gdyż w przeciwnym razie do przeróbki pokarmowej zostaną wykorzystane pszczoły z pokolenia zimowego co je osłabi a w konsekwencji skróci czas ich życia. Najbezpieczniejsze jest dokarmianie pszczół specjalnymi paszami do tego przygotowanymi jednak dla części pszczelarzy jest to dość duży wydatek. Należy pamiętać by w gniazdach zostawić optymalnie ¼ zapasu zimowego.