Praca pszczelarza

Większość z nas uważa, że praca pszczelarza sprowadza się tylko i wyłącznie do hodowania pszczół, dbania o ule i zbieranie miodu. Nic bardziej mylnego. Wbrew pozorom jest to bardzo ciężka praca i nie każdy może ją wykonywać. Obowiązki pszczelarza zmieniają się wraz z porami roku. Kto, kiedy i w jaki sposób może pracować jako pszczelarz?

Pszczelarz (daw. bartnik) jest to zawód sklasyfikowany w Polsce rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Aby zostać pszczelarzem, należy mieć ukończone wykształcenie podstawowe. Po ukończeniu gimnazjum można szkolić się w technikach ogrodniczych i policealnych studiach zawodowych. Najlepszą jednak formą nauki jest zdobywanie doświadczenia pod okiem fachowca. Często jest to zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie, jeśli mamy do czynienia z rodzinnym gospodarstwem pasiecznym. W zawodzie tym spotykamy się z dwoma stopniami: robotnika pasiecznego i mistrza.

Pszczelarz spędza w pracy około 6-9 godzin dziennie, ale czas ten nie jest stały. Wynika to z pór roku, pogody, bądź samodzielnego ustalenia czasu pracy. Do najważniejszych zadań pszczelarza należy prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Musi on wybrać najlepsze miejsce dla pasieki, samodzielnie wykonać bądź kupić gotowe ule ale również zadbać o to, aby pszczoły miały z czego tworzyć miód. Stąd kolejną rzeczą, którą pszczelarz robi, jest sadzenie odpowiednich gatunków roślin, tzw. pożytków pszczelich, czyli zespołów dziko rosnących wytwarzających pyłek, nektar i surowce propolisowe. Pszczelarz musi także umieć przygotować sobie takie elementy jak: ramki, dymiarki zwane podkurzaczami, poidła pasieczne itd. Przed sezonem miodobrania na wiosnę poszerza on gniazda, natomiast latem zajmuje się ocienianiem uli, by nie doprowadzić do stopienia wosku czy wymarcia robotnic. Zimą pszczelarz musi zadbać o ocieplenie uli, dokarmianie pszczół oraz zająć się konserwacją i naprawą sprzętu pszczelarskiego. Musimy jednak pamiętać, że praca pszczelarza to nie tylko prace sezonowe. Do jego zadań należy systematyczne kontrolowanie oblotu pszczół, przeglądanie uli w celu stwierdzenia stanu i siły roju, ponieważ pszczoły jak każde żywe stworzenie również chorują, a dobry gospodarz nie powinien dopuszczać do takich sytuacji, tylko odpowiednio wcześnie im zapobiegać. I te zadania wykonuje on przez cały sezon. Wszystkie one dotyczą obsługi pasieki, ale pszczelarz zajmuje się też innymi zadaniami, do których zaliczamy między innymi: pozyskiwanie miodu, pobieranie mleczka pszczelego, wytapianie wosku, produkowanie węzy pszczelej i innych artykułów miodopodobnych.

Jak widać nie każdy może się podjąć takiego zadania i zająć się hodowlą pszczół. Przede wszystkim pszczelarz większość swojej pracy wykonuje na świeżym powietrzu, dlatego musi to być osoba o dobrym zdrowiu. Nie możemy zapominać, że pracuje on także cały czas z pszczołami, więc jest narażony na ukąszenia, stąd jeśli ktoś jest uczulony na jad, to automatycznie nie może pracować w tym zawodzie. Do chorób zawodowych zaliczają się także zatrucia. Dobry pszczelarz powinien charakteryzować się takimi czynnikami fizycznymi i psychologicznymi, jak: zręczność rąk, czucie dotykowe, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry zmysł smaku i powonienia, aby smakować miód i oceniać wartości produktów pszczelich. Ważne też są umiejętności techniczne, które pozwalają posługiwać się narzędziami i naprawą sprzętu pasiecznego. Zawód pszczelarza jest więc zawodem wymagającym dużego poświęcenia, siły fizycznej, zaradności i odpowiedzialności.