Prace pszczelarskie w czerwcu.

W czerwcu w dalszym ciągu dbamy o dobry rozwój pszczół. Powiększamy wyloty do 12-14 cm, a w drugiej połowie miesiąca otwieramy wyloty na całą szerokość. Co zapewnia dobrą wentylację i zmniejsza nastrój rojowy. Powiększamy gniazda poprzez dodanie ramek z węzą. Koniecznością jest danie do każdego ula ramki pracy. Może to być pusta ramka, lub nawet sama beleczka by w niej pszczoły prowadziły budowę trutową i nie przerabiały plastrów pszczelich. Stare plastry wycofujemy z gniazda za kratę odgrodową do miodni, a na ich miejsce wstawiamy węzę – odmładzamy gniazdo.

Z początkiem czerwca usuwamy boczne maty ocieplające, ponieważ nie są już potrzebne. Natomiast górne maty mogą pozostać przez cały rok jeżeli się mieszczą po podaniu nadstawek. Stanowią wtedy zabezpieczenie przed przegrzewaniem.

Na początku czerwca w silnych rodzinach będzie do odbioru pierwszy wiosenny miód. Odbieramy tylko miód dojrzały, to znaczy z plastrów całkowicie zasklepionych, a przynajmniej zasklepionych na 2/3 ramki. Miodobranie robimy w dni słoneczne, ciepłe o małym pożytku, by nie było w plastrach świeżego nakropu. Pamiętajmy, że do miodobrania bierzemy tylko plastry z miodni i nadstawek. Plastry z gniazda z czerwiem nigdy nie powinny znaleźć się w miodarce ze względów humanitarnych i estetycznych. Koniecznie zwracajmy uwagę na czystość i higienę odbioru miodu. Naczynia i sprzęt z żelaza lub ocynkowane muszą koniecznie być pokryte warstwą lakieru spożywczego, lub lakierem do kadzi piwnych, bo inaczej miód będzie zawierał szkodliwe metale.

W czerwcu przystępujemy stopniowo do ograniczenia matki w czerwieniu przez odgrodzenie gniazda kratą odgrodową. Matce do czerwienia pozostawiamy 5-7 ramek, zależnie od typu ula, a pod koniec miesiąca można matkę umieścić w izolatorze na 2 ramkach, by zmniejszyć do minimum wychów czerwiu, z którego wylęgną się zbędne pszczoły, wiszące później w “brodach” przed ulami. Dobrym sposobem ograniczenia czerwienia jest wymiana matek starych na młode. Warto zakupić młode matki heterozyjne z hodowli i po zlikwidowaniu starych matek poddać młode matki zgodnie z podaną instrukcją. Wymienić należy matki dwuletnie lub starsze. Powinno się dążyć do tego, aby w każdym roku wymienić połowę matek.

Pod koniec czerwca w ulach powinien być drugi rzut miodu z akacji, ognichy i koniczyny białej, a więc i drugie miodobranie. Pamiętajmy, że pszczoły zbierają tylko dobry nektar i dają dobry miód. Zwróćmy uwagę na to, by w czasie odbioru i przechowywania nie zepsuć go, by zawsze był tak dobrym i zdrowym produktem, jakim dostarczyły go pszczoły. Miód musi być dobrym środkiem odżywczym i lekiem zarazem.

Podsumowując prace przy pszczołach w czerwcu:
– Powiększamy wylotki dla zapewnienia lepszej wentylacji w ulu.
– Poszerzamy gniazda, stosując węzę.
– Ograniczamy matki w czerwieniu, aby więcej pszczół skierować do pracy w polu.
– Zapobiegamy powstawaniu nastroju rojowego.
– Stosujemy ramki pracy – zabieg przeciwrójkowy.
– Wymieniamy matki na nowe.
– Odbieramy dojrzały miód.
– Bezwzględnie przestrzegamy higieny odbioru i przechowywania miodu.
– Pozyskany wosk stapiamy w topiarce słonecznej.