Przyroda Kaszub

O Kaszubach jako jednym z najpiękniejszych regionów Polski słyszał niemalże każdy Polak. Jednak nie wszyscy mieli okazję odwiedzić Kaszuby i przekonać się na własne oczy, jak tam jest pięknie. Do terenów kaszubskich zalicza się kilka regionów, ale w tym tekście skupię się tylko na powiecie kartuskim.

Powiat kartuski charakteryzuje się polodowcową rzeźbą terenu. Przeważają w nim wzgórza morenowe – czołowe i denne. Zauważyć możemy powstałe rumowiska skalne. To właśnie w powiecie kartuskim znajduje się najwyższe wzniesienie w pasie Pojezierza południowo bałtyckiego – Wieżyca (328,6 m n.p.m.). Duże obszary tamtych terenów porastają pola sandrowe.

Przez tę cześć Kaszub przebiega najpiękniejszy szlak wodny. Tworzą go dwie bardzo znane rzeki – Łeba i Słupia oraz Radunia i Wierzyca będące atrakcją tego regionu ze względu na niezwykłą malowniczość.

Powiat kartuski jako obszar polodowcowy jest poprzecinany pięknymi jeziorami. Do największych z nich zaliczają się: Jezioro Raduńskie Górne, Jezioro Raduńskie Dolne, Jezioro Mausz, Jezioro Gowidlińskie i Ostrzyckie. Jednakże wszystkich jezior przekraczających hektar w tym powiecie jest 173 oraz kilkaset mniejszych. Nie bez powodu zatem ten region Kaszub nazywany jest Pojezierzem Kaszubskim bądź Szwajcarią Kaszubską. W wodach tych żyje blisko 40 gatunków ryb, stąd jest to świetne miejsce na wypoczynek dla wędkarzy.

Dużą atrakcją tego regionu są również lasy. Dokładnie są to lasy mieszane z przewagą buka. W powiecie kartuskim możemy spotkać także graby, jesiony, olchy i wiązy. Ze względu na wilgotne podłoże typowym dla Kaszub rodzajem roślinności są torfowiska skalne, jak również porosty, trawy i mchy. To miejsce jest idealne dla grzybiarzy, bowiem w okresie jesiennym lasy te obfitują w różnorodne gatunki.

Nie możemy zapomnieć również o zwierzynie, której na tym obszarze nie brakuje. Myśliwi mogą spotkać tutaj takie zwierzęta jak: sarny, dziki i jelenie. Rzadziej łosie, borsuki, jenoty, piżmaki, także kuny leśne i łasice.

W tych okolicach możemy także obserwować aż 120 gatunków ptaków. Do najcenniejszych z nich zaliczyć możemy czaple, mewy, kormorany i łabędzie. Z ptaków drapieżnych występują tutaj: orzeł bielik, myszołów, krogulec, jastrząb gołębiarz i rybołowy. Jednak najważniejszymi ptakami, które na tym obszarze mają największe siedliska w Polsce są olbrzymie stada żurawi. Stanowią one największą atrakcję ornitologiczną tego regionu.

Myślę, że o pięknie powiatu kartuskiego nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli nie mieliśmy jeszcze okazji wyjechać na wypoczynek w tamte regiony, to warto to zaniedbanie jak najszybciej nadrobić. Obcowanie z przyrodą i pięknymi krajobrazami to najlepsze lekarstwo dla naszej duszy i zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego.